U bevindt zich nu hier: Privacy-policy

Privacy Beleid

Deze privacy policy geldt voor alle bezoekers van Qose.NL.
1. Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.Qose.NL worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Gegevens die wij bewaren zijn standaard gegevens die bewaard worden voor website statistieken. Wij gebruiken hiervoor de statistieken van Google Analytics.
 1. Qose.NL zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Deze gegevens worden o.a. voor de volgende doeleinden gebruikt:
 2. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Qose.NL denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
2. Cookies
 1. Qose.NL maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Qose.NL de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Cookies worden ook gebruikt voor retarget marketing.
 2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
 3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij ons via de contact pagina
Disclaimer
Qose.NL is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Gegevens die door de klant verstrekt worden
Qose.NL kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
 1. Het verwerken van de bestelling
 2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Qose.NL denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Qose.NL zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
 1. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
Beveiliging
De gegevens die de klant aan Qose.NL verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Qose.NL kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Qose.NL voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
Verwijzingsprogramma
Voor een beperkte promotieperiode zal Qose.NL lagere vergoedingen voor bepaalde gebruikers verstrekken als beloning voor verwijzingen van nieuwe kopers. De promotie is gebaseerd op bestaande gebruikers van de website die nieuwe kopersgebruikers verwijzen met de bedoeling om hun website bij Qose.NL aan te schaffen. In sommige gevallen kan het krediet worden verstrekt in de vorm van kortingen, waarbij de verwijzer in dat geval zelf is.
Dit is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
 1. Alle leden van het programma, de verwijzer en de referenten zijn onderworpen aan alle andere voorwaarden van de website, die in geval van betwisting boven deze sectie worden gehouden.
 2. Alle leden van het programma moeten ouder zijn dan 18 jaar.
 3. Kopers moeten worden verwezen met behulp van de specifieke promotielinks dat bij het registreren als verwijzer gegevens wordt door Qose.NL.
 4. Gebruikers kunnen worden gevraagd om verificatie van betaling of andere gebruikersinformatie te verstrekken voordat ze het tegoed ontvangen.
 5. Elk tegoed dat is gegeven in verband met deze promotie kan op elk moment verlopen dat door het bedrijf wordt bepaald.
 6. Qose.NL behoudt zich het recht voor om classificaties van kopers te beoordelen als nieuwe kopers voor het doel van deze promotie, om eerlijk gebruik van deze promotie te garanderen.
 7. Qose.NL kan eisen dat beide partijen hun identiteitscontroles doorgeven voordat betalingen worden vrijgegeven.
 8. Qose.NL behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen van elke partij die zich aanmeldt om gebruik te maken van deze promotie, voor het onderzoeken van fraude en voor risicobeheer en aanverwante doeleinden.
 9. Qose.NL behoudt zich het recht voor om deze promotie op elk moment te annuleren of te wijzigen.
 10. Qose.NL behoudt zich het recht voor om de promotie in een regio te annuleren als het onwettig wordt geacht om de promotie aan te bieden aan een inwoner van die regio.
 11. Verwijzingen moeten unieke betalingsbronnen hebben om de koper in aanmerking te laten komen voor het verwijzingskrediet
 12. Bonuskrediet is alleen gereserveerd voor verwijzende gebruikers die te allen tijde te goeder trouw handelen en zich hebben aangemeld bij de site met de werkelijke bedoeling de website te gebruiken voor de beoogde doeleinden.
 13. Qose.NL behoudt zich het recht voor om krediet te verwijderen of gebruikers van deelname aan het programma te verwijderen als het bedrijf vaststelt dat de gebruikers te kwader trouw handelen en het programma misbruiken.
 14. De beslissingen van het management zijn definitief. Er zal geen correspondentie worden aangegaan.
 15. Management, werknemers van Qose.NL en aanverwante bedrijven komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma.
 16. Elke voorwaarde of voorwaarde in deze voorwaarden die ongeldig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt bevonden, kan worden verbroken en de resterende voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 17. Qose.NL behoudt zich het recht voor om de bonuskredieten in te stellen voor elke individuele verwijzer en individuele verwijzingsgebruikers en om dit bonuskrediet vrij te geven in elke valuta die het bedrijf geschikt acht.
 18. Qose.NL is niet aansprakelijk voor enig verlies of welke schade dan ook geleden (met inbegrip van maar niet beperkt tot, directe of gevolgschade) of voor enig persoonlijk letsel geleden of opgelopen in verband met deelname aan de wedstrijd of acceptatie van de prijs.